Gemeentemuseum Het Hannemahuis

Gemeentemuseum Het Hannemahuis

In het museum staat de stadsgeschiedenis van Harlingen centraal.
 

 • Beleef mee hoe de laatste Harlinger walvisvaarder vastliep in het poolijs.
 • Zie hoe men in 1760 jenever maakte in de stokerij.
 • Monster aan op de scheepvaartafdeling.
 • Droom weg bij het miniatuurhuis.
 • Bewonder het flonkerende zilversmeedwerk van Harlinger ambachtslieden.
 • Laat u in de kunsthandel uit 1816 adviseren over de aankoop van een zeventiende-eeuws schilderij.
 • Zwerf digitaal door de straten van het monumentale Harlingen.
 • Laat schrijver Simon Vestdijk u het gedicht 'Stad aan de wadden' voorlezen.
 • Ontdek hoe Harlinger aardewerk tegels uitgroeiden tot een befaamd exportproduct.
 • Doe de audiotour (beschikbaar in Nederlands, Duits en Engels) en wandel als het ware door de geschiedenis van Harlingen.

Meer weten over de jeneverstokerij

In een aparte zaal worden tijdelijke tentoonstellingen gehouden en in de tuin vinden jaarlijks beeldententoonstellingen plaats. 
Voor een overzicht van de tentoonstellingen zie de pagina Activiteitenkalender.

Rondwandelen door Harlingen
De rijke geschiedenis van Harlingen is zichtbaar in de historische binnenstad. Wie door Harlingen wandelt, loopt als het ware door een openluchtmuseum. De ongeveer 550 monumentale panden herinneren aan de bloeiende economie uit het verleden. De stadswandelingen duren circa 1,5 uur. De aantrekkelijk vormgegeven boekjes zijn uitgegeven door het Hannemahuis en kosten € 2,50 per stuk. U kunt de rondwandelingen kopen in de museumwinkel op Voorstraat 54 en bij het Toeristisch Informatiepunt.

Tot nu toe zijn verschenen:

 • De stad Harlingen en Museum het Hannemahuis. - Harlingen, 2008, 14p., ill.
 • Oude sporen. - Harlingen, 2008. - 14p., ill.
 • Op de kaart. - Harlingen, 2009, 15p., ill.
 • Koppen boven water. - Harlingen, 2010, 19p., ill.
 • De smaak van de 19de eeuw.- Harlingen, 2010, 15p., ill.
 • Nieuw gebruik, oud gebouw. - Harlingen, 2011, 19p., ill.
 • 50 jaar Hein Buisman Stichting. - Harlingen, 2013, 19p., ill.
 • Simon Vestdijk. - Harlingen, 2019. (verkrijgbaar vanaf 23 maart 2019)

Verzamel ze allemaal!

Museumwinkel
In de museumwinkel op Voorstraat 54 zijn catalogi van tentoonstellingen en enkele publicaties over Harlingen te koop. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment prentbriefkaarten en souvenirs.

Geschiedenis van het gemeentemuseum Harlingen en museum het Hannemahuis

HET BEGIN
Op initiatief van mr P. Viëtor Sibinga, destijds secretaris der gemeente Harlingen, begon omstreeks 1927 het gemeentebestuur Harlingen met het verzamelen van voorwerpen met betrekking op de geschiedenis van Harlingen, en het verzamelen van schilderijen, antieke meubelen, porselein enzovoorts. Doel was de oprichting van een gemeentelijk historisch en oudheidkundig museum. In de loop van de tijd groeide de verzameling en werd op verschillend gebied heel wat verkregen. Vele voorwerpen werden geschonken door Harlingers en oud-Harlingers.
In 1933 schonken de kinderen van wijlen S. Hannema aan het gemeentemuseum een bronzen beeld met bijbehorend album, hun vader aangeboden bij zijn jubileum in 1902 bij de voormalige schutterij.
In 1934 schonk de oud-Harlinger dhr N. Meijer te Den Haag, twee olieverschilderijen en vijf tekeningen van de oud-Harlinger W. van der Vliet, alle met betrekking op Harlingen. Van de liquidateuren het Collegie Zeemansvoorzorg kreeg het gemeentemuseum vijf wandbeschilderingen van Nicolaas Baur geschonken, afkomstig uit het huis van wijlen mevrouw J. Edema-Popta, Noordijs 11 te Harlingen.

TENTOONSTELLING VAN VOORWERPEN IN 1937
In 1937 werd de voormalige secretariskamer in het Harlinger raadhuis speciaal ingericht voor de tentoonstelling van een groot aantal kunstnaald- en borduurwerken, aan de gemeente nagelaten door mej. Antje Westerbeek te Harlingen. In de trouwzaal werden toen in een speciaal vervaardigde vitrine vele zilveren voorwerpen tentoongesteld. Hieronder waren twee met zilver beslagen ebbenhouten kistjes die door het Collegie Zeemansvoorzorg bij het 25-jarig bestaan aangeboden aan het bestuur en de president J. Foekens, zilveren medailles, penningen en insignes, zilveren bekers, een gildepenning van het Schippersgilde, zes koperen naamplaatjes van goudsmeden, voorzien van het meesterteken uit 1800-1850, lakstempels en zilveren lepels, zilveren bodeschilden, een oude ambtsketen, een zilveren inktstel in 1879 geschonken aan JF Jansen, hoofd der tweede gemeenteschool ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum. In dezelfde trouwzaal waar deze vitrine stond, bevonden zich nog meer fraaie voorwerpen, als schilderijen van Nicolaas Baur, een staande klok, en een met koperwerk beslagen dekenkist.

Bezoekers uit binnen- en buitenland wisten de verzamelingen van het Gemeentemuseum van Harlingen in het raadhuis te vinden. In het archief van het Gemeentemuseum het Hannemahuis is een schriftje getiteld "Bezoekregister Gemeente-museum van Harlingen" bewaard gebleven, beginnend op 12 juli 1946 met de inschrijving van H. Postma, besteller PTT, wonend te Harlingen, en eindigend op 27 januari 1955 met de inschrijving van mr en mrs Pete Henstra, wonend te Bigelow, Minnesota USA.

VERHUIZING NAAR HANNEMAHUIS
De verzamelingen kunstvoorwerpen en oudheden van het gemeentemuseum van Harlingen in het raadhuis verhuisden in 1957 naar het Hannemahuis. Op 3 september 1956 besloot de gemeenteraad van Harlingen over de aanvaarding van de schenking van het herenhuis aan Voorstraat 56, behorende aan Leendert Jacobus Hannema, een broer van de oud-burgemeester Anthony Engelbert Hannema. Het kantoor achter het huis was al ingericht als gemeentemuseum en na het overlijden van de schenkers zou het hele pand als museum gebruikt kunnen worden. Op 12 februari 1957 opende de Commissaris der Koningin, mr H.P. Linthorst Homan het "Museum Hannemahuis". De woning van de familie Hannema was ingericht als gemeentemuseum, waar eindelijk de oudheden, waarvoor tot dan geen geschikte plaats was, nu hun bestemming vonden. Leendert Jacobus Hannema overleed in 1964 op 74-jarige leeftijd. Zijn weduwe verliet in 1965 het huis, waardoor de gemeente de beschikking verkreeg over het uit 1744 daterende pand. De verzamelingen kregen nu hun definitieve opstelling en het aantal vertrekken was belangrijk uitgebreid.

HEROPENING IN 1966
In 1966 werd het heringerichte gemeentemuseum “het Hannema-Huis” aan de Voorstraat geopend. Het museum was door de zorgen van mevrouw De Leeuw en de heer Daane Bolier smaakvol en overzichtelijk ingericht. De Leeuwarder Courant schreef over een gelukkige combinatie van patriciërswoning en daarbij passende collecties. Een zaal met Harlinger zilver en sfeervolle zee- en stadsgezichten van de Harlinger schilder Nicolaas Baur links in de gang, een verrassende tuinzaal met doeken van Jacob Adriaensz Backer (daarom Backerkamer genoemd), een wapenkamer met hellebaarden en andere schutterij-attributen, een kamer rechts van de ingang met grote wandbekledingen van Adriaan Oostendorp met in het midden van deze kamer een 19de-eeuws schegbeeld (mannenfiguur) dat op de Doggersbank was opgevist. Elders in het gebouw stonden tal van scheepsmodellen opgesteld. De krant schreef dat de bezoeker naar zijn mening misschien wel wat te weinig aantrof over facetten van oud-Harlingen, met name wat de ontwikkeling van de stad en de grote molenbedrijvigheid betreft. De toegangsprijs werd in 1966 bijzonder laag genoemd: volwassenen 25 cent, kinderen 10 cent.

PROFESSIONALISERING EN UITBREIDING
Nadat de collecties jarenlang beheerd en tentoongesteld waren door een commissie van bestuur en vrijwilligers, werd in 1986 een begin gemaakt met de professionalisering van het museum. In dat jaar werd Hugo ter Avest door de gemeente Harlingen aangesteld als conservator (sinds 2012 directeur). In 2007 werd het vijftigjarige bestaan van gemeentemuseum het Hannemahuis gevierd met een fototentoonstelling van Harlingen en Harlingers uit de jaren vijftig en zestig. Onder leiding van Ter Avest is het museum twee keer verbouwd, in 1988 en in 2008.

Bij de laatste verbouwing in 2008 werd het museum aanmerkelijk uitgebreid met een geklimatiseerde tentoonstellingsruimte, een studieruimte en geklimatiseerd archiefdepot voor de archieven van de Gemeente Harlingen, een foto- en filmstudio, een geklimatiseerd schilderijendepot en een gehoorzaal voor tachtig bezoekers. De archieven van de Gemeente Harlingen verhuisden van het stadhuis naar het Hannemahuis, waar ze beter beschikbaar gesteld kunnen worden aan onderzoekers. Er werden moderne presentatietechnieken geïntroduceerd, het gebouw werd rolstoelvriendelijk gemaakt en de hele presentatie van de collecties up to date gemaakt. De doelstelling van het Hannemahuis werd verbreed tot een centrum voor Harlinger cultuur en geschiedenis door een intensieve samenwerking met Harlinger historische en culturele organisaties als de historische vereniging Oud Harlingen, de Stadsgidsen, de Openbare Bibliotheek, de Hein Buismanstichting, de Werkgroep Stadshistorie en de VVV-Harlingen. Daarnaast was er ook een personele uitbreiding met een collectieregistrator/beheerder oude stadsarchief en twee baliemedewerkers. Vanaf september 2008 werden ook de openingsuren aanmerkelijk uitgebreid. Was Museum het Hannemahuis voordien alleen van april tot oktober open, sinds september 2008 is het museum het hele jaar door zes dagen per week geopend, met uitzondering van enkele feestdagen.

In 2019 werd de nieuwe gezamenlijke ingang van Museum - Boekhandel - Bibliotheek geopend op Voorstraat 54. De drie panden Voorstraat 52-54-56 zijn na een grootscheepse verbouwing in 2018-2019 met elkaar verbonden. Op 23 maart 2019 verrichtte burgemeester Roel Sluiter de officiële openingshandeling door het doorknippen van een lint. Medio januari 2018 werd door de gemeente Harlingen de overeenkomst met aannemer Kolthof getekend en kort daarna werd gestart met de (ver)bouw van Voorstraat 52 (bibliotheek), 54 (voorheen fotograaf Wim Smits) en 56 (museum). Vrijwel het gehele jaar werden werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een bouwkundig verbonden complex van de Bibliotheek Noord Friesland, Boekhandel Van der Velde en Gemeentemuseum het Hannemahuis. Architectenbureau Team4 uit Groningen, in de persoon van Emile Koopmans tekende voor het bouwkundig ontwerp; Ton Overtoom van OdV-interieurarchitecten uit Assen ontwierp het interieur van de bibliotheek en de doorgang naar het Hannemahuis. NomNom werd door de boekhandel ingehuurd voor het interieur daar.
Voor het museum betekent dit dat de vertrouwde oude ingang kwam te vervallen en de museumgasten via de boekwinkel een bezoek aan het Hannemahuis kunnen brengen. In de boekhandel werd een koffiecorner ingericht, met een terras in de tuin. De voormalige tuin/binnenplaats van de fotograaf werd afgegraven en bebouwd. Het ontwerp van de fraaie museumtuin werd door tuinarchitecte Lia Duinker  aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.

ons adres

Hannemahuis
centrum voor Harlinger cultuur en historie

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht

    

Museumentree via gezamenlijke ingang Bibliotheek-Boekhandel-Museum op Voorstraat 54!

Openingstijden museum:
di t/m vr 12:00-17:00u
za en zo 12:00-17:00u.

Bijzondere openingstijden 12:00-17:00 u:
Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag.

Gesloten:
Eerste Kerstdag, Oudjaar, Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Koningsdag, Eerste Pinksterdag.

Entreeprijzen:
Volwassenen € 5,00; 4 tot 18 jaar € 2,50; Museumkaart, ICOM, Vereniging Rembrandt, Vrienden Hannemahuis, rolstoelbegeleider gratis.

Groepen:
Groepskorting, groepen 20 personen of meer*
Volwassenen: € 4,50 per persoon
Jeugd (4 tot 18 jaar): € 2,00 per persoon

Scholen*
Gratis: Museumkaart, CJP, begeleiders
Overigen: leerlingen 4 tot 18 jaar € 2 en vanaf 18 jaar 4,50 per persoon.

* Groepen groter dan 20 personen graag vooraf aanmelden. Boekingen voor groepskorting en arrangementen en schoolgroepen is alléén mogelijk uiterlijk 5 werkdagen van te voren!

Voor mensen die slecht ter been zijn en/of mensen die gebruik maken van een elektrisch aangedreven rolstoel (niet toegestaan in het museum) heeft het Hannemahuis een rolstoel te leen. Het is niet mogelijk deze rolstoel te reserveren.

INVALIDEN-TOILET
Het invalidentoilet bevindt zich op de eerste verdieping boven de gezamenlijke ingang van Museum-Boekhandel-Bibliotheek op Voorstraat 54.

Het invalidetoilet is toegankelijk door middel van een personenlift.

In het museumgebouw het Hannemahuis is GEEN invalidentoilet aanwezig.

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met het Hannemahuis, tel 05170413658 of museum@harlingen.nl

Betalen:
Bij de kassa op Voorstraat 54 kunt u contant en met pinpas betalen. Met creditcard is op dit moment nog niet mogelijk. Wij kunnen helaas geen biljetten van € 100, € 200 en € 500 of munten van 1 en 2 eurocent accepteren.

Garderobe:
Op de eerste verdieping Voorstraat 54 (gezamenlijke ingang Bibliotheek-Boekhandel-Museum) zijn een onbewaakte garderobe en kluisjes. In Museum het Hannemahuis is kleine garderobe en kluisjes. Rugzakken en grote tassen moeten worden opgeborgen in de kluisjes.

Fotograferen:
Fotograferen zonder flits en statief is toegestaan in het museum. Heeft u een mooie foto van of in het museum gemaakt en wilt u die graag met ons delen? Voeg uw foto dan toe aan onze Facebookpagina.

Audiotours (max 15):
Het Hannemahuis biedt gratis audiotours aan (Nederlands, Engels, Duits).