Hein Buisman Stichting

Monument

Hein Buisman Stichting
Van bouwvallen tot monumenten.

De Monumentenwet werd in 1961 van kracht en Harlingen kon toen trots, maar ook bezorgd zijn. Meer dan vijfhonderd oude gebouwen waren er op de rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst en daarmee was Harlingen de elfde monumentenstad van Nederland na giganten als Amsterdam, Maastricht, Leiden, Haarlem en Utrecht, maar vóór steden die van oudsher de naam van monumentenstad hebben: Amersfoort, Breda, Den Bosch, Deventer, Gouda, Hoorn, Zutphen en ook vóór Leeuwarden.
Harlingen, de eerste monumentenstad van Friesland, mocht trots zijn, maar er was ook reden tot bezorgdheid, omdat de monumentale rijkdom over het algeheel genomen in een armoedige staat verkeerde. Het woord monumentenzorg zou door een tobber uitgevonden kunnen zijn, maar evengoed door een plichtsbewust, toegewijd persoon. Het idee zorg kan beide betekenissen dekken. De zorg zal voor vele Harlingers die de stad in 1961 een warm hart toedroegen, de inhoud gehad hebben van ongerustheid en kommer, maar er zijn ook enkele Harlingers geweest die daaruit de inspiratie geput hebben om de schouders onder de bouwval van de oude binnenstad te zetten. Voor sommige monumentenbezitters werd (en wordt soms nog steeds) de monumentenwet als een knevel gevoeld; voor anderen als een aanleiding om in de geest der wet iets aan de monumentale panden en dus voor de stad te doen. Een van hen, niet eens een Harlinger, maar een Leeuwarder, is de naamgever van de Harlinger stichting voor stadsherstel geworden: Hein Buisman. Hij was de bedenker van een model, waar de kleine groep belangstellende vrijwilligers, geen tobbers maar inventieve en gedreven mensen, met vallen en opstaan uitvoering aan gegeven hebben.

ons adres

Hein Buisman stichting

Lanen 52
8861 CD HARLINGEN

Postbus 10
8860 AA  HARLINGEN

Stuur een emailbericht
www.heinbuismanstichting.nl