Alle verhalen van de stad

Een bindende factor van de bevolking van een stad of streek is de taal die er wordt gesproken. Harlingen is dan wel de enige Friese zeehavenstad, maar de bewoners van deze stad maken weinig gebruik van de Friese taal.

Harlingen, mien stadsje

Harlingen, mien stadsje
Waar beveiligt deur de diek
Ouwe huuskes skeef en briek
Staan te slapen in de stille straat
Waar de kust de branding breekt
En de pier de zee in steekt
En de Stienenman op skildwacht staat
Waar de tsjalken ’t prachtig doen
In de Singels met hun groen
Waar ’t Harmensparkje fleurig leit
Dat is mien geboortestad
Daar begon mien levenspad
Dat is ’t stadsje wer ik mien liedsje an wijd.

Refrein.


Harlingen, mien stadsje, mien onderdakje,
ik hou van jou
Met je groene bomen, wuvend in de wien
’t Meiske van je dromen soek je daar en vien je seker
Nergens in ons landsje is er een plek se kees en skoon
As mien eigen stadsje, waar ik tevreden en gelukkig woon.

Waar ik vroeger visjes vong
Waar ik vlotsje trappen gong
Waar ik soms wel klompen oesters zocht
Waar ik met mien kameraads
Op ’t ouwe plein he kaatst
En bij Peke Meines bakkets kocht
Waar ik later in ’t kanon
Met biljarten biertjes won
Waar ik skarrelde oppe Skapediek
Waar ‘k ’n bulte lol he had
In oud Harlingen mien stad
Daar voel ik mie altied blied en riek.

Refrein.

As ’t Raadhuusklokje slaat
As ’n trouwe kameraad
Deur de eeuwen met de tred verknocht
Bringt mie in herinnering
Da ‘k as jonge kuieren ging
Op e Voorstraat en ’n meiske socht
Dat op Sundag klein en groot
Van de trein liep naar de boot
Die om een uur krekt vertrekt naar ’t Vlie
Dat is ’t plakje van mien jeugd
Dat mien altijd se verheugt
Daarom haal ik uut mien melodie

Refrein.

 

 

Alle verhalen van de stad
Oral History of Harnser verhalen

Een bindende factor van de bevolking van een stad of streek is de taal die er wordt gesproken.
Harlingen is dan wel de enige Friese zeehavenstad, maar de bewoners van deze stad maken weinig gebruik van de Friese taal.

Zij spreken één van de vele vormen Stadsfries met eigen woorden, een eigen intonatie en hebben een wel heel eigen manier om dingen te zeggen.

Ook in Harlingen verdwijnt onder invloed van verschillende factoren langzaam maar zeker de eigen ‘taal’.

En daarmee verdwijnen ook de eigen verhalen over de stad, de dorpen, de haven, de zee en het achterland.

Het Hannemahuis wil daar iets aan doen. Het project is nog in een oriënterende fase. Over de manier waarop verhalen en het taalgebruik moeten worden vastgelegd is nog geen besluit genomen.

Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u ideeën over de manier waarop dit project vorm kan krijgen? Aarzel niet en reageer; al dan niet in het Harlingers.

ons adres

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger
cultuur en historie

 

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

 

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht