Vereniging Oud Harlingen

Vereniging Oud Harlingen

Monumentenstad Harlingen heeft een sterke historische vereniging: de Vereniging Oud Harlingen. Opgericht in 1954 telt de vereniging inmiddels bijna 1400 leden. Om het monumentale karakter van Harlingen te bewaren, houden leden en bestuur sloop- en bouwactiviteiten in de historische binnenstad nauwlettend in het oog. Daarnaast wordt de geschiedenis van de stad levend gehouden via de uitgave van boeken. De drukbezochte voor- en najaarsvergadering worden standaard gecombineerd met lezingen of filmvertoningen.

Onder de vereniging vallen de Werkgroep Stadshistorie, het Filmfonds Oud Harlingen, de werkgroep Genealogie, de werkgroep Se Suuden en Se Wuuden (over de Harlinger taal) en de werkgroep Bouwzaken. Een redactie zorgt voor de uitgave van het gevarieerde jaarlijkse magazine.
 

Het lidmaatschap van de Vereniging Oud Harlingen bedraagt thans € 12,50 per jaar, inclusief het genoemde tijdschrift. Lid worden kan via onze website (zie rechtsboven).

Heeft u tips voor een boeiend artikel dat het verdient in ons magazine te worden geplaatst of wilt u zelf een bijdrage leveren? Stel u dan in verbinding met mevr. H. de Jong (tel. 0517-419115) of mevr. A.F. Visser (tel. 0517-416367) van onze redactie.

ons adres

Vereniging Oud Harlingen

Secretariaat: Mevr. M. Funk
Postbus 80
8860 AB HARLINGEN

Stuur een emailbericht naar anneke.visser@ziggo.nl
www.oud-harlingen.nl