Vrienden Hannemahuis

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger cultuur en historie

  
 

Vrienden van Museum het Hannemahuis

Museum het Hannemahuis heeft een Vereniging van Vrienden waar u lid van kunt worden. Hiermee steunt u het museum en krijgen  u en uw gezinsleden gratis toegang en uitnodigingen voor speciale activiteiten! Het lidmaatschap is € 20 per jaar. Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom. U kunt zich in het Hannemahuis opgeven als Vriend of u per email met uw adresgegevens aanmelden bij vrienden@harlingen.nl

Waarom een vereniging van Vrienden?

De Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis wil de belangstelling voor het museum Het Hannemahuis en de daarin bijeengebrachte verzamelingen bevorderen en de activiteiten van het museum ondersteunen. Vanuit de Vrienden wordt financiële ondersteuning gegeven bij nieuwe aankopen, catalogi of restauratie van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast wordt er bijgedragen aan het mogelijk maken van belangrijke exposities.

Wat betekent het als u Vriend wordt?

Als Vriend:

- hebt u gratis toegang tot het museum voor uzelf en uw gezinsleden;

- hebt u gratis toegang tot door de Vereniging van Vrienden georganiseerde lezingen en andere activiteiten;

- ontvangt u de Digitale Nieuwsbrief van het Hannemahuis;

- bent u welkom tijdens openingen van grote tentoonstellingen in het Hannemahuis.

Ook bestaat de mogelijkheid een bedrijfs-‘lidmaatschap’ te nemen. Neem voor  informatie hierover contact  op via vrienden@harlingen.nl.

Wat doet de Vereniging van Vrienden?

Met steun van de vereniging van Vrienden kon  in de afgelopen jaren de collectie van het Museum worden uitgebreid, werden garantstellingen gegeven voor catalogi en exposities en werd financiële ondersteuning geboden voor educatieve activiteiten. Belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn gericht op het onderhouden van de band met  de leden van de Vereniging en de werving van nieuwe Vrienden. Naast lezingen worden ook speciale voorbezichtigingen en andere incidentele activiteiten georganiseerd. Het streven is in de komende jaren het Hannemahuis meer onder de aandacht te brengen van doelgroepen die nu nog niet naar het museum komen. Het jaarverslag is digitaal op de website te vinden of op aanvraag verkrijgbaar via een email aan vrienden@harlingen.nl

De vereniging van vrienden is een ANBI

De Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis is een  Algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Een ANBI wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen.  Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de Stichting betekent dit dat belasting verschuldigd is bij schenking of nalatenschap.

Contactgegevens

De officiële naam is Vereniging van Vrienden van “Het Hannemahuis”. 

Het fiscaal nummer van de Vereniging: 8090.80.345.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40004513.

Adres: Voorstraat 56, 8861BM Harlingen, telefoon 0517-413658.

Email: vrienden@harlingen.nl

Bank: NL07 INGB 0002 7029 93.

BELEIDSPLAN (NIEUW 23-10-2018), AANMELDFORMULIER, ACTUEEL JAARVERSLAG, ACTUEEL FINANCIEEL VERSLAG, MAILCONTACT EN PRIVACYBELEID VAN DE VRIENDEN VAN HET HANNEMAHUIS, zie hieronder

ons adres

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger
cultuur en historie

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht