Werkgroep Stadshistorie

Werkgroep Stadshistorie Harlingen
Het verleden is altijd tegenwoordig

Een mooi klinkende naam voor een momenteel klein groepje mensen dat zich bezig houdt met de puzzelstukjes uit het Harlinger verleden.
Deze werkgroep is rond 1985 opgericht met als doel verschillende zaken te coördineren waarmee voorkomen kan worden dat er door meerdere personen onderzoek wordt gedaan naar hetzelfde onderwerp.

Daarnaast activeert en stimuleert de werkgroep zaken die betrekking hebben op de stadsgeschiedenis van Harlingen. Verschillende publicaties zoals boeken, artikelen, de serie ‘Harlingen, mien Stadsje’ en de redactie van het magazine ‘Oud Harlingen’ worden door de werkgroep ondersteund.

Jarenlang heeft de werkgroep onder de bezielende leiding van de heer Yde Elsinga gestaan totdat door verschillende omstandigheden de groep behoorlijk werd uitgedund. Daarna heeft Gerry Kuijper met medewerking van de Vereniging Oud Harlingen verschillende malen geprobeerd om een nieuwe groep te formeren. Het werk achter de schermen is altijd door blijven gaan. Momenteel bestaat de werkgroep uit vier personen die bezig zijn met verschillende projecten. Daarnaast probeert de werkgroep antwoord te geven op vragen die door derden worden gesteld.

Om weer invulling te geven aan de oorspronkelijke doelstelling van de werkgroep zijn nieuwe leden nodig. Het nieuwe onderkomen dat we in 2008 kunnen betrekken biedt een mooie gelegenheid om nieuwe projecten op te starten. Kennis en ervaring zijn natuurlijk welkom, maar ook beginners worden met vreugde begroet.

 

Samenstellen 'Harlingen, mien stadsje'

Samenstellen lijst bijzondere Harlingers voor gebruik bij straatnaamgeving

Museumwandeltocht

Museumpuzzeltocht voor de jeugd

Namenlijst weeskinderen in Harlinger weeshuis tot 1945