Verwijzingen naar andere websites (links)

Verwijzingen naar andere websites (links)

Op internet vindt u tal van websites waar u informatie kunt vinden over de cultuur en de historie van Harlingen. Hier vindt u een korte beschrijving van verschillende websites.

  • Kleine Kerkstraat

Onmisbare website voor beginnend historisch onderzoek in Harlingen met tal van onderwerpen: gevelstenen, straatnamen, kaarten, genealogie, artikelen en nog veel meer
http://www.kleinekerkstraat.nl 

  • Vereniging Oud Harlingen

http://www.oud-harlingen.nl

  • AlleFriezen

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. http://www.allefriezen.nl

  • Vergeten Harlingers

Informatie over vergeten Harlingers uit de 16de t/m 20ste eeuw, op basis van informatie uit archieven, museumcollecties, literatuur, naslagwerken, kranten, tijdschriften.
http://www.vergetenharlingers.nl

  • Harlingen tijdens de tweede wereldoorlog

http://members.ziggo.nl/netuser/Index.htm  

  • Oudheidkundige Vereniging Barradeel

Met informatie over onder andere Wijnaldum en de haringvisserij: http://www.oudbarradeel.nl

  • Ottema-Kingma Stichting

http://www.oks.nl  

  • Fries Archief Net

http://www.friesarchiefnet.nl  

  • Bunker in de Engelse Tuin te Harlingen

http://www.gefechtstandharlingen.nl

  • Hein Buisman Stichting

http://www.heinbuismanstichting.nl